dilluns, 19 de novembre de 2018

Informació Important

RECORDATORI!!

L'1/1/2019 S'AIXECA LA SUSPENSIÓ DEL RÈGIM SANCIONADOR DE LA LLEI DE LES PROFESSIONS DE L'ESPORT


El proper 01/01/2019 quedarà sense efecte la suspensió que actualment hi ha sobre el règim sancionador per l'incompliment del que marca la llei de les professions de l'esport de Catalunya.Per complir-la, tots els professionals de l'esport (treballadors i autònoms) han d'estar registrats al ROPEC. Queden fora d'aquesta obligació els voluntaris (excepte en el cas dels campus i estades esportives afectades pel Decret del Lleure amb menors de 18 anys).És un tema molt important, ja que a part de les implicacions penals que podria portar al monitor, pot portar unes sancions molt greus a l'entitat, com poden ser entre d'altres:a) Multes de 600 a 6.000€.

b) Suspensió de l'activitat o clausura de les instal·lacions durant un màxim d'un any.

c) Cancel·lació de la inscripció al registre d'entitats esportives (amb totes les conseqüències jurídiques que això comportaria)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada